Крок 2. Збір документів
Дізнайтеся, які потрібні документи для різних форм опіки:
1. Усиновлення
2. Опіка
3. Прийомна сім'я

Ви вже розумієте, в яку сімейну форму ви готові прийняти дитину, ви проговорили зі своїм близьким оточенням про зміни, які на всіх чекають і готові зробити наступний крок.

Отже, збір документів. Хтось розповідає про те, що це справа неймовірно складна і за кожен документ доводилось ледве не воювати із системою, проте є люди (і їх більшість), які говорять про те, що документи в принципі збираються швидко і нескладно, головне, правильно зорганізуватись. Для всіх форм базові документи – однакові, та за наявності особливостей чи відмінностей, ми робимо в тексті помітки.

Рекомендуємо починати збирати документи з довідки про відсутність судимості, оскільки її можна замовити і в той час, поки вона робиться, паралельно збирати інші довідки.

Необхідно відразу зазначити, що кандидати в усиновлювачі, опікуни/піклувальники пишуть заяву в місцевій службі у справах дітей, а кандидати у прийомні батьки, батьки-вихователі – в місцевий центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

До заяви додаються такі документи:
 1. копія паспорта (для всіх) або іншого документа, що посвідчує особу(для усиновлювачів);
 2. довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС.

  У разі коли усиновлювачами є сімейна пара, довідку про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчену органами ДФС, може подавати один із подружжя, який має постійний дохід;

 3. копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;
 4. висновок про стан здоров'я кожного заявника, за формою (випадаюче вікно з формою висновку додатком які питання можуть
 5. виникнути
 6. засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

  * для опікунів, прийомних батьків - письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, засвідчена нотаріально або написана власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати

  ** для батьків-вихователів така згода потрібна, якщо вони бажають створити дитячий будинок сімейного типу на власній житловій площі

 7. довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання
 8. сервісних послуг МВС;
 9. копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.
 10. * для прийомних батьків, батьків-вихователів: довідку про склад сім'ї (форма 3);

  Зверніть увагу, що для опікунів, прийомних батьків та батьків вихователів потрібні додаткові документи:

 11. довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 12. довідка про стан здоров’я осіб, які проживають разом з ними (довідка про відсутність хронічних захворювань,
 13. обстеження нарколога, венеролога, психіатра)
Які питання можуть виникнути:
 • Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.
 • У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя.
Какой нужен доход для того, чтобы усыновить ребенка?

При решении вопроса усыновления ребенка соответствующие органы и службы руководствуются пп.22 та26 Порядка осуществления деятельности по усыновлению и осуществлению надзора за соблюдением прав усыновленных детей (Постановление Кабинета Министров Украины №905 от 08.10.2008). Размер прожиточного минимума - величина не постоянная, но ее всегда можно проверить.

Лица, которые намерены усыновить ребенка должны иметь такой размер дохода: прожиточный минимум * на количество членов семьи (которые уже есть и ребенок / дети, которых планируете усыновить).

Для всех остальных форм ориентируются на эту же норму, исключением могут быть опекуны/попечители из числа родственников.

Можем ли мы усыновить ребенка, если работает один из супругов?

Нормативными документами, которыми регулируется процесс усыновления, установлено, что принимается во внимание совокупный доход семьи. Если размер официального дохода соответствует требованиям, то справка о доходах (или другой документ) может быть только один (п. 22 Постановления Кабинета Министров Украины №905 от 08.10.2008).

Как можно показать доход гражданам Украины, которые работают за границей?

В Постановлении КМУ № 905 от 08.10.2008, п. 22 указано, кандидат в усыновители должен представить справку о заработной плате за последние шесть месяцев, но не указано, что ее можно получить только на территории Украины, поэтому Вы можете взять справку с того места работы, где работаете, сделать апостиль и подать ее.

Если вопрос справку о доходах взять вообще невозможно, то ей есть альтернативный вариант: декларация о доходах за предыдущий год, ее можно оформить в налоговой инспекции.

Идет в доход усыновителя справка о помощи одинокой матери?

Согласно нормативным документам, которым регулируется процесс усыновления, не учитывается совокупный доход лица или супруги, выразили намерение усыновить ребенка. То есть все доходы, которые Вы получаете.

Какой нужен доход для того, чтобы усыновить ребенка?

Кандидаты в усыновители должны предоставить подтверждающий документ о том, что негде жить и имеют, куда привести ребенка. Документом, подтверждающим право пользования жильем, могут быть:

Опекуны/попечители не родственники показывают такие же документы.

Приемные родители могут взять ребенка только на собственное жилье.

Какая необходима жилая площадь для усыновления, опеки или приёмной семьи?

Действующее законодательство четко не определяет минимального размера жилой площади, который необходимо иметь, чтобы усыновить ребенка. Однако, при решении вопроса об усыновлении ребенка соответствующие органы и службы в основном руководствуются требованиями ст. 47-50 Жилищного Кодекса Украинской ССР и п.26 Порядка осуществления деятельности по усыновлению и осуществлению надзора за соблюдением прав усыновленных детей (Постановление Кабинета Министров Украины №905 от 08.10.2008). Так, Жилищным Кодексом устанавливается норма жилой площади в размере 13,65 квадратного метра на одного человека. Также, жилое помещение должно быть благоустроенным, отвечать установленным санитарным и техническим требованиям.

Законодательство не допускает заселение квартиры, построенной для одной семьи, двумя и более семьями или двумя и более одинокими лицами, кроме отдельных случаев определенных в том же Жилищном кодексе.

Запрещается заселение одной комнаты лицами разного пола старше 9 лет, кроме супругов.

При обследовании жилищно-бытовых условий проживания кандидатов в усыновители специалисты служб по делам детей обращают внимание не столько на размеры жилья, сколько на его состояние, а также возможность обустройства места для занятий и отдельного спального места для ребенка.

Можно ли усыновить ребенка человеку с инвалидностью?

В Семейном кодексе в ст. 212 указанный перечень лиц, которые не могут быть усыновителями.

Также есть приказ Минстерства здравоохранения от 20.08.2008 № 479, которым утвержден перечень болезней, при наличии которых усыновить ребенка нельзя.

Если лицо, которое изъявило желание усыновить ребенка, по состоянию здоровья не нуждается в постоянном постороннем уходе, а также если установлена инвалидность по другим причинам, не указанные в рассматриваемом перечне болезней, то наличие инвалидности не является причиной для отказа.

Может ли инвалидность биологического ребенка помешать усыновлению / установлению опеки?

Прямого запрета устраивать под опеку ребенка в семью, в которой есть биологический ребенок с инвалидностью, нет. Есть единственная норма, запрещающая стать опекуном лицам, которые "проживают на общей жилой площади с членами семьи, имеющие расстройства здоровья или поведение или образ жизни, что может негативно повлиять на здоровье ребенка, его физическом, психическом, моральное состояние или интеллектуальное развитие" (п. 38 Постановления КМУ № 866 от 24.10.2008)

Вы должны будете предоставить медицинское заключение о состоянии здоровья всех членов семьи, проживающих с Вами. И если в этом выводе будет информация о том, что Ваш ребенок не несет угрозу безопасности и здоровью ребенку, будет устроена под опеку, то Комиссия по вопросам защиты прав ребенка может рассмотреть вопрос положительно.

Может инвалидность биологического ребенка помешать созданию приемной семьи / детского дома семейного типа?

Создания и функционирования приемных семей регламентируется Постановлением Кабинета Министров от 26 апреля 2002 N 565, создания и функционирования детских домов семейного типа регламентируется Постановлением Кабинета Министров от 26 апреля 2002 N 564. Согласно этим документам всем членам семьи, проживающих на общей жилой площади (в том числе дети) нужно представить справку о состоянии здоровья. Если они имеют глубокие органические поражения нервной системы, открытой формой туберкулеза, психотические расстройства или больны СПИДом (кроме семей, принимающих на воспитание детей, пораженных ВИЧ-инфекцией), создать приемную семью или детский дом семейного типа будет невозможно.

Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Положения о приемной семье»

Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Положения о детском доме семейного типа»

Какой врач подписывает заключение о состоянии здоровья?

Заключение о состоянии здоровья заполняет руководитель учреждения, в котором Вы проходили медицинский осмотр. Обратите, пожалуйста, внимание, чтобы в заключении было написано, что можете быть усиновлюваечм или опекуном.